Creating a new framework of respect for the rights of missing

& dead refugees and migrants and bereaved family members

Twitter circle white large Google + circle white large Facebook circle white large

Newsletter

Subscribe  

Unsubscribe

LastRightsLogo Ελληνικά
PortraitCatriona-2

Catriona Jarvis

PortraitSyd

Είναι δικηγόρος για τα δικαιώματα των παιδιών (στο Ηνωμένο Βασίλειο επί του παρόντος όχι εν ενεργεία), πρώην συν-διευθυντής του προγράμματος για τα Δικαιώματα των Παιδιών Προσφύγων στο Νομικό Κέντρο Coram για τα Παιδιά. Είναι επίσης πρώην Νομικός και Πολιτικός Σύμβουλος του Ιατρικού Ιδρύματος για τη Φροντίδα των Θυμάτων Βασανιστηρίων, δικηγόρος στο Νομικό Κέντρο του Islington και στη δικηγορική εταιρία Wilford Monro.

 

Έχει δικηγορήσει, γράψει, δώσει διαλέξεις και  εκπαιδεύσει εκτενώς πάνω στα δικαιώματα των παιδιών και ιδίως των παιδιών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Διετέλεσε μεταξύ άλλων μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ένωσης Δικηγόρων Μεταναστευτικού Δικαίου, Πρόεδρος του Συμβουλίου για το Άσυλο και την Εμπορία Ανθρώπων για τον Επίτροπο Παιδιών της Αγγλίας και μέλος και αναπληρωτής Εισηγητής της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών για τους Πρόσφυγες. Σήμερα παρέχει εθελοντική βοήθεια στους Έλληνες δικηγόρους και νομικούς αναφορικά με την παρούσα κατάσταση των προσφύγων στη χώρα.

Syd Bolton

IMAGE OF STEFANIE GRANT FOR LAST RIGHTS WEB  IMG_0

Είναι ανώτερη επισκέπτρια ερευνήτρια στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του LSE και δικηγόρος στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο προσφυγικό.  Είναι πρώην διευθύντρια έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας, πρώην επικεφαλής του τμήματος έρευνας του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και νυν Πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ανιθαγένεια και την Ένταξη. Έχει γράψει σχετικά με την ταυτοποίηση των θανάτων των μεταναστών και των προσφύγων στα σύνορα, καθώς και το κύριο κεφάλαιο σε μια πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης («Μοιραία Ταξίδια ΙΙ»/Fatal Journeys II) και ένα νομικό ενημερωτικό κείμενο για το Πρόγραμμα των Αγνοουμένων Μεταναστών.

Stefanie Grant

Συντονίστρια

Συντονιστής

Σύμβουλος

Danai Angeli picture Feb 2017

Είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Διαθέτει σημαντική δικηγορική εμπειρία στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, έχει παράσχει νομική συμβουλευτική σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Έλληνες δικηγόρους και έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση σε επιλεγμένες υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2016 διορίστηκε ως εθνικός εκπαιδευτής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το άσυλο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση Επαγγελματιών του Νομικού Κλάδου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (HELP) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Στην επαγγελματική της εμπειρία συγκαταλέγεται ο διορισμός της ως προέδρου των επιτροπών προσφυγών του ελληνικού συστήματος χορήγησης ασύλου και η συμμετοχή της στην έκτακτη αποστολή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λέσβο. Ως ακαδημαϊκή ερευνήτρια έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής στην Αθήνα, ενώ έχει συγγράψει άρθρα, κείμενα πολιτικής και ακαδημαϊκές μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως την κράτηση, την εμπορία ανθρώπων με σκοπό με την εργασιακή εκμετάλλευση και τη διακίνηση μεταναστών.

Δανάη Αγγελή

Νομικός και Διοικητικός Σύμβουλος

Είναι δικηγόρος και πρώην δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου (Μετανάστευσης και Ασύλου) της Αγγλίας. Έχει 21 χρόνια εμπειρία ως δικαστής στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει εργαστεί εκτενώς σε διεθνές επίπεδο πάνω στα δικαιώματα των προσφύγων ειδικά σε σχέση με θέματα φύλου, με γυναίκες και παιδιά, ενώ διαθέτει δημοσιεύσεις και έχει παραγάγει εκπαιδευτικό έργο με το δικαστικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) και άλλους οργανισμούς. Ως ειδικός εμπειρογνώμων του Ηνωμένου Βασιλείου για το δίκαιο των προσφύγων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέσχε βοήθεια στο δικαστικό σώμα της Μάλτας κατά την προ-ενταξιακή περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προσφυγών των Κρατουμένων λόγω Συνείδησης και θεματοφύλακας του Ιδρύματος στη Μνήμη της Inderpal Rahal. Είναι πρώην μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών Δικαίου Προσφύγων όπου διετέλεσε και Εισηγήτρια της Ομάδας για τα Ευάλωτα Άτομα. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο πάνω σε διάφορες πτυχές του προσφυγικού δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ επί του παρόντος συνεργάζεται με δικηγόρους και μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Λέσβο και συντονίζει μαζί με τον κο Syd Bolton το πρόγραμμα Last Rights.

 

Συμμετείχε στην ομάδα του προγράμματος Αγνοούμενοι στη Μεσόγειο (Mediterranean Missing), τα ευρήματα του οποίου είναι υπό δημοσίευση.

 

Είναι ο συντάκτης του δοκιμίου «Στα Κοινοτάφια» ("In Potters 'Fields"), που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2015 και επιδιώκει να φέρει στην επιφάνεια το ζήτημα αυτό και καλεί σε δράση μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός κατευθυντήριου πρωτοκόλλου.

Τελευταία Δικαιώματα

Δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο σεβασμού των δικαιωμάτων των αγνοουμένων & νεκρών προσφύγων και μεταναστών και των πενθούντων συγγενών τους

Αρχική Ποιοι είμαστε Διαβούλευση Μυτιλήνη Επικοινω Σύνδεσμοι & Ενημερωτικό Υλικό Τελευταία Δικαιώματα