Creating a new framework of respect for the rights of missing

& dead refugees and migrants and bereaved family members

LastRightsLogo Ελληνικά 1608-2

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, στο πλαίσιο ανεπίσημων συζητήσεων, οι προτεινόμενες κατευθυντήριες οδηγίες /το πρωτόκολλο έλαβαν ομόφωνα υποστήριξη μεταξύ άλλων από ιδιώτες απασχολούμενους σε οργανώσεις, από εν ενεργεία δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς των οποίων τα καθημερινά καθήκοντα  αφορούν στη διαχείριση των νεκρών και των οικογενειών τους ή την αναζήτηση των αγνοουμένων, όπως αστυνομικούς και λιμενικούς. Στήριξη για υλοποίηση αντίστοιχων έργων υπάρχει. Ήδη είναι σε εξέλιξη ένα συναφές ερευνητικό πρόγραμμα, το «Μετανάστες αγνοούμενοι στη Μεσόγειο» (“Missing Migrants in the Mediterranean”), που χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (ΕΣΣΚ) και εστιάζει στη διαχείριση των σορών και των συναφών στοιχείων για να αντιμετωπιστεί το κενό πολιτικής που υπάρχει σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, μελετώντας τις διαδικασίες και τις πρακτικές που ακολουθούν οι αρχές σε συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο καμία ΜΚΟ και κανένας άλλος φορέας δεν έχει ασχοληθεί ειδικά με τη δημιουργία και την προώθηση κατευθυντήριων οδηγιών / πρωτοκόλλου που προτείνει η δράση «Τελευταία Δικαιώματα (Last Rights)». Το έργο μας μπορεί όντως να θεωρηθεί ως το επόμενο λογικό βήμα της προαναφερόμενης έρευνας «Μετανάστες Αγνοούμενοι στη Μεσόγειο», η οποία υλοποιείται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου του York, του City University και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM). Δεδομένου ότι η κα Stefanie Grant και η κα Catriona Jarvis συμμετέχουν και σε εκείνη την έρευνα, τα «Τελευταία Δικαιώματα» (Last Rights) είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τα ευρήματα, που θα είναι σύντομα διαθέσιμα, ενόψει της διεθνούς διάσκεψης που αναφέρεται παρακάτω.

 

Στις 14 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε μια μικρή συμβουλευτική διάσκεψη σε μορφή στρογγυλής τραπέζης στο London School of Economics, υπό την αιγίδα του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην οποία συμμετείχαν δικηγόροι οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις ως προς το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, να ερμηνευθεί και να αναπτυχθεί το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να παρέχει μία γερή νομική βάση για τις προτεινόμενες οδηγίες / πρωτόκολλα μαζί με παραδείγματα καλών εσωτερικών νομοθεσιών.

 

Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας μία περίληψη του σχετικού διεθνούς δικαίου και ένας νομικός σχολιασμός καθώς και η έκθεση της συνάντησης. Τα κείμενα αυτά θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Last Rights. Το συγκεκριμένο υλικό καθώς και λοιπές σχετικές πηγές θα αξιοποιηθούν για να καταρτιστεί το προσχέδιο των κατευθυντηρίων οδηγιών/του πρωτοκόλλου, τα οποία στη συνέχεια θα διανεμηθούν ανεπίσημα και θα αναθεωρηθούν προτού τεθούν ηλεκτρονικά προς ευρεία διαβούλευση. Με τον τρόπο αυτό θα γνωστοποιηθεί το περιεχόμενό τους γρήγορα και με χαμηλό κόστος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων σχετικών με το αντικείμενο, ιδιαίτερα όσους ασχολούνται σε πρακτικό επίπεδο με τη διαχείριση των νεκρών, των αγνοουμένων και των οικογενειών τους.

Εξελίξεις μέχρι σήμερα και προτεινόμενη δράση

IMG_9232 IMG_9234

Τελευταία Δικαιώματα

Δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο σεβασμού των δικαιωμάτων των αγνοουμένων & νεκρών προσφύγων και μεταναστών και των πενθούντων συγγενών τους

Αρχική Ποιοι είμαστε Διαβούλευση Μυτιλήνη Επικοινω Σύνδεσμοι & Ενημερωτικό Υλικό Τελευταία Δικαιώματα